بستر کشت در واقع محیطی را برای جوانه زنی بذر و ریشه زایی قلمه انواع محصولات قبل از انتقال به محیط اصلی فراهم می آورد. در این میان محصولاتی مانند کوکوپیت ، پالم پیت ، پیت ماس ، لیکا ، پرلیت ، ورمی کولیت و … از این قبیل می باشند. جهت تهیه این محصولات با ما در تماس باشید.