نحوه مصرف کود هربان بسیار ساده است. کود به صورت نمک پاش دور گیاه ریخته می شود که باید به طور سطحی با خاک مخلوط شود. نحوه استفاده و مصرف کود هربان ، فواید کود هربان و میزان مصرف کود هربان و طرز استفاده از کود هربان را در سایت گیاهان پرسیکا مطالعه کنید.