دسته بندی: نگهداری از گل

نگهداری از گل نیاز به دانستن پاره ای اطلاعات پیرامون انواع کود گیاهان دارویی و سموم گوناگون دارد. همچنین نیاز است که در مورد دمای مورد نیاز آن گیاه و مقدار نور مورد نیاز آن گیاه نیز اطلاعات مناسب و کافی داشته باشید تا بتوانید بخوبی از آن گیاه نگهداری کنید.

پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی 2

روش پرورش و نگهداری عروس گلهای آپارتمان بنفشه آفریقایی

در جهت پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی در مسیر درست بهتر است که ابتدا مختصری این گیاه را بشناسیم. نام این گل در بسیاری از  کشورها سینت پولیا (saintpaulia) هست و ما در کشورمان...

کانال تلگرام فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس