دسته بندی: گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخشی است برای آشنایی با گیاهان زینتی آپارتمانی و گیاهان زینتی فضای باز و انواع گیاهان مقاوم به شوری | مقاوم به سرما | گیاهان زینتی دارویی و …

پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی 2

روش پرورش و نگهداری عروس گلهای آپارتمان بنفشه آفریقایی

در جهت پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی در مسیر درست بهتر است که ابتدا مختصری این گیاه را بشناسیم. نام این گل در بسیاری از  کشورها سینت پولیا (saintpaulia) هست و ما در کشورمان...

کانال تلگرام فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس