خواص دمنوش بادرنجبویه

نمایش یک نتیجه

دمنوش بادرنجبویه

جهت تهیه دمنوش بادرنجبویه مفیدترین بخش این گیاه برگ‌های آن است. بادرنجبویه بخاطر داشتن عطر تندی شبیه به لیمو می‌توان