خریدار کود هربان معمولا طرز تهیه کود هربان را جستجو می کند تا از مزایا و فواید کود هربان و همچنین معایب کود هربان اطلاعات کافی بدست آورد و سپس اقدام به سفارش و خرید کود هربان نماید.