طریقه مصرف کود هربان برخلاف بعضی کودها بسیار آسان است. کافی است که کود ارگانیک هربان را در اطراف ریشه درخت بر روی سطح خاک بپاشید و یا روی سطح خاک گلدان بپاشید و با خاک سطحی مخلوط کنید.