نشاط بخش گیاهی در واقع به گونه هایی از گیاهان دارویی با خاصیت نشاط آور اطلاق می شود. گیاهان مختلف دارویی همچون بادرنجبویه، گاوزبان و گیاهان هم خانواده آن و … که سالهاست به عنوان آرامبخش های قوی مورد مصرف واقع می شوند.