آویشن برگ پهن

آویشن برگ پهن با خواص مفید و پخش آن به صورت کیلویی

آویشن برگ پهن غالبا به صورت کیلویی در بین فروشگاه و عطاری های مختلف پخش می گردد زیرا به دلیل دارا بودن حجم زیاد، تولید آن در بسته بندی ...

ادامه مطلب