برچسب زده شده: گلهای آپارتمانی مقاوم

گلهای آپارتمانی مقاوم و یا گلهای مقاوم آپارتمانی گونه هایی هستند که حساس نبوده و در واقع گیاهان آپارتمانی مقاوم، در صورت نادیده گرفته شدن و رسیدگی کم هم مقاومت نشان داده و همچنان سبز بودن و طراوت خود را حفظ می کنند.

کانال تلگرام فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس